سه شنبه, 21 آذر 1396

خطوط هواپیمایی اتحاد - بیزینس و فرست کلاس

آخرین اخبار

خطوط هواپیمایی اتحاد - بیزینس و فرست کلاس

پرواز مُجلل با پذیرایی شاهانه در کابین بیزینس و فرست کلاس شامل سوئیت‌های آپارتمانی سوپرلوکس و خصوصی دارای اطاق خواب، سرویس حمام و دستشویی در داخل هواپیماهای سوپرمدرن و پهن پیکر ایرباس و جمبوجت خطوط هواپیمایی اتحاد.