شنبه, 04 آذر 1396

جشن ها و فستیوال های تایلند - فستیوال گردهمایی فیل ها

آخرین اخبار

جشن ها و فستیوال های تایلند - فستیوال گردهمایی فیل ها

 

گردهمایی فیل ها که با نام سورین (نام محلی در تایلند) معروف است در سومین آخر هفتۀ نوامبر برگزار می شود. این فستیوال طی گذر زمان در بین مردم رشد کرد تا جایی که امروزه جمعیت زیادی برای دیدن این گردهمایی از نوع غول آساترین پستاندار خشکی، در سورین جمع می شوند. بهتر است بدانید این منطقه در شمال شرق تایلند قرار داشته که زبردستی مردمش در رام کردن فیل ها زبان زد خاص و عام بوده است. این امر به زمانی بر می گردد که مردم این منطقه خود را در جابجایی محصولات کشاورزی و بازرگانی دچار مشکل دیدند و برای آن چاره ای جز اهلی کردن فیل های کاملاً وحشی ندیدند. همچنین از دیگر دلایل اصلی این سنت را می توان ساختن معابد دانست. در این ساخت و سازهای عظیم انسان به تنهایی ناتوان می نمود و به کمک گرفتن از دیگر مخلوقات کرۀ زمین از جمله فیل ها و گاومیش ها متوصل شد. از فیل ها همچنین در جنگ ها نیز استفاده های تأثیر گذاری شد که تاریخ را بارها باب طبع مردم سیام (نام قدیم تایلند) تغییر داد.

فستیوال گردهمایی فیل ها در تایلنداین سنت زیبا توسط ماهوت ها (فیل سواران و تعلیم دهندۀ آن ها) به حد اعلای خود می رسد و این به گونه ای ست که به راحتی می توان سورین را به نسبت شهرهای دیگر با سنت مشابه پیشرو دانست. این فستیوال با صبحانه دادن به 300 فیل شروع می شود (روز قبل از روز اصلی جشن). در این روز در خیابان اصلی سورین فیل ها به همراه کاروانی عظیم با موسیقی مسافت زیادی را طی نموده و در آخر توسط میزهای بزرگی از میوه از این موجودات بزرگ پذیرایی می شود.

فستیوال گردهمایی فیل ها در تایلنددر روز اصلی جشن ،یعنی شنبه، همه مردم در استادیوم سرینارونگ (Srinarong) جمع می شوند که این خود جمعیتی بالغ بر 40،000 نفر را شامل می شود. بازی فوتبال و نمایش های رزمی که با پوشیدن لباس کهن رزمی توسط این فیل ها برگزار می شوند از بخش های اصلی این فستیوال هستند که البته گاهاً اگر جمعیت تماشاچی ها زیاد باشند این مسابقات در روز بعد یعنی یکشنبه هم برگزار می شوند.


فستیوال گردهمایی فیل ها در تایلندفستیوال گردهمایی فیل ها در تایلندفستیوال گردهمایی فیل ها در تایلندفستیوال گردهمایی فیل ها در تایلند