شنبه, 04 آذر 1396

افزايش هزينه و تغيير شرايط اخذ ويزاي كانادا

آخرین اخبار

افزايش هزينه و تغيير شرايط اخذ ويزاي كانادا

قابل توجه كليه دوستان با توجه به دستورالعمل جديد سفارت كانادا .خدمات ويزاي كانادا از مورخ 1 سپتامبر هر نفر 1200 دلار آمريكا ميباشد.

ضمنن كليه متقاضيان اخذ ويزا موظف به رزرو هتل و بليط خود در هنگام ارسال مدارك ميباشند.

لذا كليه مداركي كه قبل از اين تاريخ به دست ما برسه شامل قانون جديد نميشود.

با احترام

افزايش هزينه و تغيير شرايط اخذ ويزاي كانادا